Utbildningar

Utbildningar är ofta en bra investering för att förhindra olyckor på en arbetsplats, det skapar en trygghet för både dig och dina arbetskamrater.
Vi tillhandahåller utbildningar i:
  • Mobila arbetsplatsformar (Skylift/Saxlift)
  • Fallskydd
  • Säkralyft
  • Travers
  • Säker takskottning
  • Asbest utbildning. ”För att arbeta i riskområden” (EJ FÖR SANERING)
Vi utför även besiktning av Fallskyddsutrustning utifrån SS-EN 365:2004

Fallskydd

Mobila arbetsplattformar

​​​​​​​
Skylift & Saxlift

Travers

Säkra lyft

Säker takskottning

Kontakta oss