Fastighetstjänster

Fastighetsskötsel


Fastighetsskötsel/vaktm. tjänster av alla slag som för att underlätta fastighetsägare

Snöskottning


Tak, gårdar samt maskinellt snöröjning med mindre hjullastare.

Sandning/Sandupptagning


Sandning & Sandupptagning både för hand samt maskinellt.

Besiktning av fallskyddsutrustning


Besiktning av fallskyddsutrustning utifrån SS-EN 365:2004