VARMT VÄLKOMMEN TILL

ATTENTIVE FASTIGHET OCH FÖRETAGSSERVICE

Vi är din lokala fastighet och företagspartner,
med spets kunskaper inom fastighetsunderhåll
och byggnationer. Med genuin utbildning och
med över 20 års erfarenhet kan vi hjälpa er
med näst in på allt som kan beröra ert företags
​​​​​​​ fastigheter med dess byggnader.

FASTIGHETSJOUR

073 270 55 00